top of page
Rebels in Peace
Every change
needs a rebel

Een succesvolle adoptie van nieuwe (digitale) systemen, processen, activieiten in de organisatie wordt bepaald door het succes van individuele gedragsverandering.
Als PROSCI-Certified Change Practitioners beschikken we over de juiste expertise en tools die nodig zijn om jouw organisatie door de meest complexe transformaties te leiden vanuit de 'People side of Change'.

Change Management

Ons coachingstraject voor managers en leidinggevenden versterkt persoonlijk en professioneel leiderschap door doelen te verhelderen en te bereiken, met een focus op strategisch denken en balans tussen werk en privé. Vanuit de mobiele praktijkruimte gaan we outdoor en ben ik jouw sparringpartner en klankbord tijdens jouw professionele en persoonlijke reis.

Executive Coaching 

Road to succes

Structuren creëren gedrag. Is jouw organisatiestructuur ontworpen om het beste uit jouw medewerkers te halen én zo maximale bedrijfsresultaten te realiseren? 
Wij helpen je bij analyse, ontwerp en implementatie van het optimale organisatie-design.

Organisatie Ontwerp

Organisatiestructuren
 • De PCT test  helpt bij het meten van het vermogen om veranderingen succesvol te implementeren. Door middel van Prosci gestandaardiseerde assessments en analyses bieden we inzicht in de huidige staat van de organisatie met betrekking tot veranderingsbereidheid en -capaciteit. Met deze gegevens kan je als organisatie gerichter een veranderingsstrategie  ontwikkelen en uitvoeren om de kans op succesvolle veranderingen te vergroten.

 • Samen met jouw team schetsen we een beeld van de verwachte impact op verschillende aspecten van de organisatie, zoals processen, systemen en mensen.
  Deze workshop wordt door Prosci Certified Change Practitioners begeleidt en stelt jouw organisatie in staat om de veranderings-doelstellingen helder te formuleren en strategieën te ontwikkelen en zo de gewenste impact te realiseren.

 • Door middel van workshops en coaching worden sleutelfiguren binnen jouw organisatie gemobiliseerd en uitgerust met de nodige vaardigheden en inzichten om effectieve sponsors te worden.

   

  Deze dienst richt zich op het ontwikkelen van een gedeelde visie, betrokkenheid en toewijding van de sponsorgroep om veranderingen succesvol te ondersteunen en te stimuleren.

 • Gebaseerd op sociocratische organisatieprincipes helpen we jouw organisatie bij het herontwerpen van de structuren en processen.
  Participatieve processen worden gefaciliteerd om de stemmen van alle belanghebbenden te integreren in het herontwerp van de organisatie.
  Zo maken we jouw organisatie veerkrachtiger en adaptiever door het vergroten van transparantie, autonomie en eigenaarschap op alle niveaus.

 • We ontwikkelen een op maat gemaakte strategie voor het effectief beheren van verandering binnen jouw organisatie.

   

  Door middel van grondige analyse en evaluatie van de huidige situatie, worden strategische interventies geïdentificeerd en ontwikkeld om weerstand te verminderen en acceptatie te vergroten.

   

  Zo helpen we jou bij het behalen van de veranderingsdoelstellingen op een gestructureerde en succesvolle manier.

 • Het realiseren van gedragsverandering binnen een organisatie vergt een systematische aanpak. Wij hanteren de Prosci-methodiek om dit te bewerkstelligen.
  We identificeren weerstandspunten en creëren betrokkenheid om verandering te bevorderen.
  Of het nu gaat om het verbeteren van samenwerking, het aanpakken van onproductief gedrag, of het stimuleren van motivatie, ons team betrekt de People managers en sponsors en faciliteert workshops, trainingen en informatiesessies om een effectief begeleidingstraject te bieden, waardoor we significante gedragsaanpassingen binnen jouw organisatie kunnen bereiken.

 • Meten is weten. Doorheen het verandertraject meten we de vooruitgang van prestaties op alle niveaus: organisatorisch, individueel en procesmatig.

  Met meetbare indicatoren en onze nauwkeurige evaluaties kan je proactief reageren op veranderingsbehoeften en de impact van jouw initiatieven maximaliseren door middel van continue monitoring en aanpassing van prestaties.

 • Het succes van de organisatieverandering is inherent gekoppeld aan de mate waarin de individuele medewerker het nieuwe gedrag omarmt. 

  ADKAR helpt ons in kaart te brengen waar iedere medewerker zich in zijn/haar persoonlijke verandertraject bevindt. 

  Op basis van die inzichten kunnen we bijkomende iniatieven en acties opzetten om adoptie te versnellen.

 • We begrijpen dat verandering uitdagingen met zich meebrengt. Daarom houden we na implementatie de nieuwe situatie goed in de gaten en pakken we gerichte verbeterpunten aan.

  We werken samen met de teams om op maat gemaakte actieplannen te maken die zelfs met kleine aanpassingen een groot verschil maken en zo de duurzame integratie te versterken. 

 • We evalueren bestaande bedrijfsprocessen met het oog op automatisering. Door middel van diepgaande analyse van workflows  worden inefficiënties geïdentificeerd en kansen voor automatisering vastgesteld.

  We leveren gepersonaliseerde aanbevelingen voor het implementeren van oplossingen die de productiviteit verhogen, de kosten verlagen en de operationele efficiëntie verbeteren dankzij op maat gebouwde oplossingen binnen het Microsoft Power Platform.

Terwijl veel adviesbureaus zich enkel richten op he technologische oplossingen, onderscheidt Rebels in Peace zich door de mens centraal te stellen tijdens verandertrajecten in organisaties.


Een perfect ontworpen proces dat door niemand wordt gevolgd draagt niets bij tot de bedrijfsperfomantie. Een perfect ontworpen technologisch systeem dat door niemand wordt gebruikt draagt niets bij tot het bedrijfsresultaat. Perfect beschreven functieomschrijvingen of rollen die niet worden gerealiseerd door de individuele medewerkers, leveren geen duurzame resultaten op. 

Het succes van het bedrijfsresultaat hangt dus af van de mate waarin de individuele medewerker de verandering omhelst en integreert in de dagdagelijkse activiteiten. 

Het is die transformatie van de veranderingen naar succesvolle bedrijfsresultaten waar Rebels in Peace een meerwaarde levert. 

Er is geen 'One size fits all'. Gebaseerd op de Prosci en ADKAR methodiek bieden we op maat gemaakte oplossingen voor jouw organisatie. 

Onze aanpak

We zijn experts in digitale transformaties, maar we begrijpen ook dat echte verandering begint bij de mensen.
Onze benadering integreert geavanceerde technologieën met strategieën voor het optimaliseren van menselijk kapitaal en het bevorderen van welzijn op de werkplek.

Digital Expertise with Human Focus

We meten ons succes niet alleen aan de hand van technologische implementaties, maar ook aan de hand van de tastbare impact die we hebben op de bedrijfsresultaten en het welzijn van de mensen die we bedienen.

Resultaats- gericht

Onze rebelsheid komt voort uit een diep gevoel van doelgerichtheid. We zijn niet alleen bezig met het challengen van de status quo; we streven naar positieve verandering die waarde toevoegt aan onze klanten, hun medewerkers en de samenleving als geheel.

Innovation with Purpose

We geloven niet in one-size-fits-all oplossingen. Elk project wordt op maat gemaakt om aan de specifieke behoeften en doelen van onze klanten te voldoen, met een focus op het stimuleren van duurzame groei op lange termijn.

Customized Solutions for Sustainable Growth

Fun Facts

+3 

Long term collaboration with Universities & Universitey colleges in Flanders

 100%

Tailor made

Rebels in Peace

+5000

People trained in more than 3 countries

27

Years professional experience

KMO's

KMO's en familiebedrijven kunnen bij Rebel in Peace terecht, maar ook grotere internationale bedrijven deden al beroep op onze diensten.

Start-ups

Socio-culturele organisaties, ziekenhuis en andere gezondheidsinstelingen of maatwerkbedrijven kunnen op Rebelse expertise rekenen.

Non profit

Scholen, Socio-culturele organisaties, zorginstellingen of maatwerkbedrijven kunnen op de expertise van Rebels rekenen om processen te automatiseren, te stroomlijnen, en zich optimaal te organiseren in functie van de organisatiedoelen.

Sectoren

It’s all about a dialogue

Wat zeggen klanten?

"De docent wist wat hij vertelde! Veel ervaring en obsessief bezig met zijn professionele focus. Knap!”

Feedback van deelnemer nav gevolgde workshop 'Hoe visiegedreven verandering wél werkkt'

Eerst en vooral: je aanwezigheid bij ons heeft  me inzichten gegeven die ik nog niet eerder had of die ik verloren was in het verandertraject  zoals dat nu verloopt.


'Je hebt altijd een keuze' en 'Stel je steeds de vraag of de stap die je zet je dichter bij het doel brengt', waren daarvan 2 relevante voorbeelden.

Feedback van de directeur na teamcaching n.a.v. verandertraject in de organisatie.

Al wandelend ontwarde de chaos in mijn hoofd, door de rust en ruimte die Roel gaf en zijn ‘down to earth' vragen. Ik besef nu veel beter wat ik nodig heb in mijn job, waar ik impact op heb en waarop niet. Een hele verademing.

Ellen,  leiderschapscoaching

Rebels in Peace is trotse partner van:

bottom of page